PRIVACYVERKLARING

 

Wie zijn we?

Fyte & Morgan Philips Singapore Pte Ltd; Fyte & Morgan Philips Mexico SA, Fyte & Morgan Philips Deutschland GmbH, Fyte & Morgan Philips Belgique SPRL, Fyte & Morgan Philips Suisse SA, Fyte & Morgan Philips Luxembourg SA, Fyte France, Morgan Philips France, Hudson Global Services, Morgan Philips Middle East & Africa, Morgan Philips Banking & City, Morgan Philips Executive Transition, Morgan Philips Outplacement zijn onderdeel van de Morgan Philips Group. Groep betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, samen met onze geassocieerde bedrijven. Wij zijn een rekruteringsagentschap en een rekruteringsonderneming. Daarnaast bieden wij advies, coaching, talentmanagement en assessmentdiensten.

 

Over deze verklaring

Deze privacyverklaring vertelt u wat u kunt verwachten wanneer we persoonlijke informatie over u verzamelen. We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt waarmee u kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat we die informatie alleen zullen gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Al onze werknemers en derden die toegang hebben tot of betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke gegevens, respecteren de vertrouwelijkheid van dergelijke persoonlijke informatie. Wij zijn een gegevensbeheerder voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wat valt onder deze verklaring?

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens van de volgende soorten mensen om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren:

 • Werkzoekenden
 • Toekomstige en huidige klantencontacten;
 • Deelnemers aan of van onze Assessment/ Development Centra en / of van onze online testen
 • Leverancierscontacten om onze diensten te ondersteunen;
 • Medewerkers
 • Consulenten, tijdelijke medewerkers
 • Bezoekers van onze website

Wij verzamelen deze informatie over u om onze kernactiviteiten en onze nevenactiviteiten uit te voeren.
Deze privacyverklaring behandelt ook:

 • Veiligheid
 • Bewaring van uw persoonlijke informatie
 • Uw recht om toestemming voor onze verwerking van uw informatie in te trekken
 • Uw recht om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u hebben.

 

Werkzoekenden: de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Wanneer u voor een job solliciteert via onze website, andere jobdatabanken, sociale netwerken, ons registratieproces of onze advertenties, verzamelen wij persoonlijke informatie over u via uw CV en ons registratieformulier en andere bronnen (zoals LinkedIn). Dit is nodig om ons in staat te stellen om voor u een passende baan te vinden.

De informatie die we verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Uw naam
 • Uw contactgegevens met inbegrip van uw persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw recht om in ons land te werken
 • Uw kwalificaties
 • Referenties die uw kwalificaties en ervaring aantonen
 • Uw loopbaangeschiedenis
 • Links naar professionele profielen die beschikbaar zijn in het publieke domein, zoals LinkedIn.

We bewaren en gebruiken deze informatie om:

 • U te helpen bij het vinden van een geschikte job.
 • Met u te communiceren met betrekking tot vacatures en de voortgang van lopende sollicitaties.
 • Uw gegevens te verstrekken aan geschikte potentiële werkgevers. We zullen uw informatie alleen delen met potentiële werkgevers met uw toestemming.
 • U jobmeldingen te bezorgen met betrekking tot posities waarvan wij denken dat u er mogelijk in geïnteresseerd bent.
 • Te zorgen voor hulp en advies bij uw zoektocht naar werk.
 • U informatie te bezorgen over de algemene trends binnen de arbeidswereld.
 • Uw feedback over onze diensten te vragen.
 • Onze verplichtingen naar onze klanten te vervullen.
 • U inzichten en advies te bezorgen om u te helpen bij uw ontwikkeling.
 • Inzichten die over u werden verzameld te verstrekken aan onze klanten, op basis van onze tools en methodologieën.

We kunnen ook informatie over u verzamelen als onderdeel van ons onderzoek om de resourcingbehoeften van onze klanten te ondersteunen. We verkrijgen dergelijke informatie via bronnen zoals LinkedIn, vacaturesites, online cv-bibliotheken, uw visitekaartje en persoonlijke aanbevelingen. In het geval dat wij gegevens over u verzamelen, zullen wij u informeren over het feit dat wij persoonlijke gegevens over u bewaren door u deze privacyverklaring toe te sturen binnen 30 dagen na het verzamelen van de gegevens. U heeft het recht om uw communicatievoorkeuren en / of persoonlijk profiel op elk moment te wijzigen. U kunt toegang tot uw gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres privacy@morganphilips.com.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende partijen:

 • Andere Morgan Philips Group kantoren, met inbegrip van de kantoren buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), wanneer u ons aangeeft dat u in aanmerking wenst te komen voor jobs in andere landen.
 • Vertrouwde derde partijen, die namens ons taken uitvoeren, zoals het checken van referenties, kwalificaties en strafregisters, psychometrische evaluaties, vaardigheidstesten en payrolladministratie. Deze derde partijen moeten zich houden aan onze strikte voorschriften met betrekking tot veiligheid en vertrouwelijkheid.
 • Vertrouwde derden die ons onderzoeken en e-maildiensten leveren. Deze derde partijen moeten zich houden aan onze strikte voorschriften met betrekking tot veiligheid en vertrouwelijkheid.
 • klanten, met de bedoeling om kandidaten aan hen voor te stellen;
 • kandidaten, met de bedoeling om interviews en afspraken vast te leggen;
 • klanten, zakenpartners, leveranciers en onderaannemers, voor de prestatie- en nalevingsverplichting van elk contract dat we met hen of u aangaan;
 • onderaannemers
 • kredietreferentiebureaus, onze verzekeringsmakelaars, compliancepartners en andere onderaannemers, om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie waarbij dit een voorwaarde is om met u een contract aan te gaan.
 • Regelgevende of wetshandhavingsinstanties, indien het wettelijk vereist is om dit te doen.

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden die deze voor marketingdoeleinden willen gebruiken.

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We gebruiken onze computersystemen om persoonlijke gegevens op te zoeken en te identificeren in overeenstemming met de parameters die door een persoon zijn vastgesteld. Een persoon zal altijd betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.

 

Onze Talentmanagement oplossingen

Onze legitieme belangen bij het verwerken van persoonlijke gegevens stellen onze wereldwijde Talent Solutions-teams in staat om hun diensten op het gebied van assessment, leiderschap en organisatieontwikkeling te leveren, en zo:

 • onze verplichtingen jegens onze klanten na te komen,
 • u te beoordelen als onderdeel van een evaluatie, een ontwikkelingscentrum of online testen (in opdracht van uw werkgever / potentiële werknemer ), waaraan u heeft deelgenomen.
 • u inzichten en advies te geven om u bij te staan in uw ontwikkeling.
 • inzichten die over u werden verzameld te verstrekken aan onze klanten, op basis van onze tools en methodologieën.

Onze rapporten zijn geldig en voordelig voor u gedurende een periode van twee jaar vanaf de uitgavedatum. We behouden ze daarom alleen voor een periode van twee jaar plus een korte respijtperiode van 3 maanden (2 jaar 3 maanden).

 

Werkgevers: de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Wanneer u ons vraagt om met u samen te werken, zullen wij informatie over u registreren, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Uw naam
 • Uw functie
 • Uw professionele contactgegevens, inclusief uw zakelijk e-mailadres
 • Uw organisatie.

Wij bewaren en gebruiken deze informatie om:

 • De door u gevraagde service te verstrekken
 • U rapporten te bezorgen over het werk dat wij namens u uitvoeren
 • U te adviseren over relevante diensten en producten
 • U informatie te bezorgen over de algemene trends binnen de arbeidswereld.
 • Uw feedback over onze diensten te vragen.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende partijen:

 • Sollicitanten die u uitnodigt voor een interview of aan wie u een voorstel doet.
 • Andere Morgan Philips Group kantoren, met inbegrip van de kantoren buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), om diensten aan u te kunnen verstrekken.
 • Vertrouwde derden die ons onderzoeken en e-maildiensten leveren. Deze derde partijen moeten zich houden aan onze strikte voorschriften met betrekking tot veiligheid en vertrouwelijkheid.
 • Regelgevende of wetshandhavingsinstanties, indien het wettelijk vereist is om dit te doen.

De wettelijke basis voor de verwerking door derden omvat:

 • Hun eigen legitieme zakelijke belangen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens, in de meeste gevallen om aan hun interne resourcing-behoeften te voldoen;
 • vervulling van hun contractuele verplichtingen tegenover ons als onze gegevensverwerker;
 • ten behoeve van een geldend contract of een contract in overleg;
 • om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens wordt gevormd door onze legitieme zakelijke belangen, hieronder beschreven. We kunnen ook steunen op contract, wettelijke verplichting en toestemming voor specifiek gebruik van gegevens.

We zullen steunen op een contract als we onderhandelen over een plaatsingsovereenkomst of een plaatsingsovereenkomst of een ander contract met u of uw organisatie hebben gesloten om diensten aan u te leveren of diensten van u of uw organisatie te ontvangen.

We zijn steunen op wettelijke verplichtingen als we wettelijk verplicht zijn om informatie over u te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

We zullen in sommige gevallen steunen op toestemming voor bepaald gebruik van uw gegevens en hierbij zal u om uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd, indien wettelijk vereist. Voorbeelden van wanneer toestemming de wettelijke basis voor verwerking kan zijn, zijn onder meer toestemming om u aan een klant voor te stellen (wanneer u een kandidaat bent). Wanneer toestemming de wettige basis voor onze verwerking is, heeft u het recht om uw toestemming voor deze specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken.

 

Onze legitieme zakelijke belangen

Onze legitieme belangen bij het verzamelen en bewaren van uw persoonlijke gegevens zijn de volgende:

 • Als rekruteringsbedrijf en rekruteringsagentschap introduceren wij kandidaten bij klanten voor vast werk, tijdelijke tewerkstelling of onafhankelijke professionele contracten.
 • Om de carrièreaspiraties van onze kandidaten en de resourcing-behoeften van onze klanten te ondersteunen, hebben we een database met persoonlijke gegevens van kandidaten en klanten nodig, die zowel historische informatie als actuele resourcevereisten bevat.
 • Om onze onderneming te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen, moeten we de persoonlijke data van potentiële kandidaten, klantencontacten – inclusief onze talentmanagementklantencontacten – en kandidaten bewaren.
 • Om ons in staat te stellen om onze talentmanagementdiensten aan te bieden, zowel aan klanten als aan individuen.
 • Om onze nevendiensten te verzorgen

 

Bezoekers van onze website.

Wij gebruiken Google Analytics en cookies om algemene informatie te verzamelen over bezoekers van onze websites om beter te begrijpen hoe onze websites worden gebruikt. We kunnen deze algemene informatie delen met vertrouwde derde partijen, zodat ook zij kunnen begrijpen hoe onze websites worden gebruikt.

Als we een e-mailadres van u hebben, kunnen we af en toe cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw persoonlijk gebruik van onze websites. Dit is om u een service op maat te bieden.

 

Morgan Philips Cookiebeleid

> Over cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met kleine stukjes tekst die een webserver naar uw webbrowser stuurt wanneer u een internetsite bezoekt.

Het belangrijkste doel van cookies is om uw gebruik van de website te stroomlijnen; cookies maken de interactie tussen gebruikers en websites sneller en eenvoudiger. Ze kunnen niet in uw computer kijken of persoonlijke informatie of ander materiaal op uw harde schijf lezen. Ze kunnen geen virussen bevatten of iets schadelijks op uw computer installeren.

In alle gevallen waarin cookies op deze site worden gebruikt, zal de cookie geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen.

> Hoe gebruikt Morgan Philips cookies?

Hier is een lijst met de belangrijkste cookies die we gebruiken en waarvoor ze worden gebruikt.

> Categoriegebruik

Voorkeurcookies leggen informatie vast over keuzes die u heeft gemaakt of instellingen om uw bezoek te verbeteren. Opgeslagen gegevens zijn anoniem.

Meetcookies: we gebruiken Google Analytics om de functionaliteit en bruikbaarheid van de site en de services die we aan bezoekers van de site aanbieden te verbeteren. Net als bij andere cookies zijn gebruikersgegevens allemaal anoniem. Raadpleeg het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

> Managing Cookies

Morgan Philips hanteert een ‘impliciete toestemming’-beleid, wat betekent dat we er van uitgaan dat u door gebruik te maken van onze site tevreden bent met ons cookiebeleid. Als u niet tevreden bent, moet u deze site niet bezoeken, de cookies na het bezoeken van de site verwijderen of de site bezoeken met de anonieme gebruiksinstelling van uw browser. Als alternatief kunt u met de meeste webbrowsers ook de cookiefunctie uitschakelen.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te weigeren, bepaalde delen van deze site mogelijk niet voor u beschikbaar zijn of mogelijk niet goed werken.

Voor richtlijnen over het wijzigen van uw browserinstellingen en meer gedetailleerde informatie over cookies gaat u naar www.aboutcookies.org, waar u meer te weten kunt komen over het beheren, beoordelen en verwijderen van cookies.

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites die door andere organisaties worden beheerd. Die organisaties kunnen persoonlijke informatie van bezoekers van hun site verzamelen. We kunnen de inhoud of privacypraktijken van externe websites niet garanderen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor die websites.

 

Veiligheid.

We doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken een verscheidenheid aan maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot firewalls, antivirus- en SSL-codering, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen:

 • Niet-geautoriseerde toegang
 • Oneigenlijk gebruik of openbaarmaking
 • Niet-geautoriseerde wijziging of aanpassing
 • Onrechtmatige vernietiging of onbedoeld verlies.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en / of opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan worden overgedragen aan externe partijen buiten de EER ter ondersteuning van onze rekruteringsdiensten. Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit omvat ook personeel dat zich bezighoudt met, onder andere, onze rekruteringsdiensten en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Elke betalingstransactie wordt versleuteld [met behulp van SSL-technologie]. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u er een heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

 

Bewaring van uw persoonlijke gegevens.

We begrijpen onze wettelijke plicht om nauwkeurige gegevens te bewaren en alleen persoonlijke gegevens te bewaren zolang we deze nodig hebben voor onze legitieme bedrijfsbelangen en dat u hiermee instemt. Dienovereenkomstig hebben we een beleid voor gegevensbewaring en voeren we gegevensroutines uit om gegevens te verwijderen waarvoor we niet langer een legitiem zakelijk belang hebben om deze te behouden.

We doen het volgende om te verzekeren dat onze gegevens accuraat zijn:

 • onze website geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te beheren en om na te gaan of de details die wij over u bijhouden accuraat zijn
 • voorafgaand aan het maken van een introductie controleren we of we de juiste informatie over u hebben
 • we houden contact met u zodat u ons op de hoogte kunt brengen van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

We scheiden onze gegevens zodat we verschillende soorten gegevens bewaren voor verschillende periodes. De criteria die we gebruiken om te bepalen of we uw persoonlijke gegevens moeten bewaren, zijn onder meer:

 • de aard van de persoonlijke gegevens;
 • de waargenomen nauwkeurigheid;
 • onze wettelijke verplichtingen;
 • of er een interview of plaatsing is geregeld; en
 • onze rekruteringsexpertise en kennis van de industrie per land, sector en jobfunctie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk archiveren of deze alleen op onze financiële systemen bewaren, wanneer we deze geheel of gedeeltelijk uit ons belangrijkste Customer Relationship Manager (CRM) -systeem verwijderen. We kunnen delen van uw gegevens pseudonimiseren, met name na een verzoek om schrapping of verwijdering van uw gegevens, om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens niet opnieuw invoeren in onze database, tenzij daar om wordt gevraagd.

Ter informatie: gepseudonimiseerde gegevens worden gemaakt door identificerende velden in een database op te nemen en deze te vervangen door kunstmatige identificatiemiddelen of pseudoniemen. Ons huidige bewaarbeleid is op verzoek beschikbaar via privacy@morganphilips.com.

 

Uw rechten.

U heeft de volgende rechten:

 • Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Hierdoor kunt u elke onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren laten corrigeren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te schrappen of te verwijderen, wanneer er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te schrappen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking heeft uitgeoefend (zie onder).
 • Als u ons vraagt om de informatie die we over u hebben te verwijderen, dan zullen we alle informatie verwijderen, met uitzondering van uw e-mailadres, uw voornaam en uw familienaam. Dit geeft ons de mogelijkheid om vast te leggen dat u uw toestemming heeft ingetrokken. Bovendien kunnen we, waar wettelijk vereist, bepaalde persoonlijke gegevens over u bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke informatie waarbij we steunen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er een bijzondere situatie is die maakt dat u op deze grond bezwaar wil maken tegen verwerking.
 • Aanpassing van uw communicatievoorkeuren. U kan ons vertellen en updaten over welk type informatie u van ons wenst te ontvangen.
 • Verzoek om de beperking van verwerking van uw persoonlijke informatie. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan wenst vast te stellen.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke informatie naar een andere partij in bepaalde indelingen, indien mogelijk.
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudend orgaan

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen via privacy@morganphilips.com.

 

Uw recht op toegang tot informatie die wij over u hebben.

U heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u hebben. Wanneer we wettelijk toestemming hebben om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren en zullen wij u onze redenen daarvoor geven.

U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u bewaren door ons een e-mail te sturen op dit e-mailadres: privacy@morganphilips.com.

 

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen op deze pagina worden vermeld. Kom regelmatig terug om te checken of er updates of wijzigingen in onze privacyverklaring zijn.

 

Contacteer ons

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, en dit via privacy@morganphilips.com.

WETTELIJKE VERKLARING

 

Persoon die verantwoordelijk is voor de Website:

De internetsite http://www.morganphilipsexecutivesearch.com/ en de inhoud ervan (hierna de “Website”) zijn eigendom van het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel gevestigd op avenue de la Faïencerie 74, L-1510 Luxembourg, ingeschreven bij het handelsregister der ondernemingen van Luxemburg onder nummer B 177 178.

De Website wordt gehost in Luxemburg, door de firma NETLINE SA, gevestigd op rue de Bitbourg 1, L 1023, Luxembourg.

 

Gebruiksvoorwaarden voor de website:

Het gebruik van de Website is onderhevig aan de hierna vermelde voorwaarden. Door zich toegang te verschaffen tot de Website en door deze te raadplegen, verbindt de gebruiker (hierna aangeduid als “de Gebruiker”) zich ertoe de huidige gebruiksvoorwaarden na te leven die hij zonder voorbehoud aanvaardt. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP worden gewijzigd en deze wijzigingen kunnen binnen vijftien werkdagen na het online zetten op de website worden opgeworpen tegenover de gebruiker.

De Gebruiker moet wettelijk bevoegd zijn om de Website te gebruiken en om persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben te communiceren. De Gebruiker garandeert het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP en de bedrijven van de MORGAN PHILIPS GROUP dat hij wettelijk meerderjarig is of dat hij de handelingsbevoegdheid heeft volgens de op hem van toepassing zijnde wetgeving.

 

Voorwerp van de website:

De Website is geen e-commerce website. Het introduceert de activiteiten van de bedrijven van de MORGAN PHILIPS GROUP en draagt bij aan hun promotie. Het raadplegen van de Website, het communiceren van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker op de Website of het gebruik van een van de op de Website voorgestelde functionaliteiten kan geen contractuele relatie van commerciële aard creëren tussen de Gebruiker en het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP.

Elke commerciële relatie die het gebruik van de Website door de Gebruiker opvolgt, wordt op een autonome en afzonderlijke manier tot stand gebracht, enkel en uitsluitend tussen de Gebruiker en een van de volgende bedrijven van de MORGAN PHILIPS GROUP: MORGAN PHILIPS LUXEMBOURG, MORGAN PHILIPS FRANCE, MORGAN PHILIPS ASIA, MORGAN PHILIPS SINGAPORE, MORGAN PHILIPS SUISSE, FYTE, MORGAN PHILIPS DEUTSCHLAND GMBH MORGAN PHILIPS BELGIQUE SPRL, MORGAN PHILIPS MIDDLE EAST & AFRICA SAS, MORGAN PHILIPS INTERIM MANAGEMENT, MORGAN PHILIPS EVOLUTION SAS, MORGAN PHILIPS NORTH EAST LLC, MORGAN PHILIPS BANKING & CITY, MORGAN PHILIPS ENGINEERING & MANUFACTURING, MORGAN PHILIPS MEXICO SA DE CV.

 

Intellectuele eigendom:

De inhoud van de Website en de diensten die verband houden met deze inhoud (met name tekens, foto’s, logo’s, grafieken, illustraties, afbeeldingen, apparatuur, teksten, accounts, audio- of videobanden, software of gegevens die zijn ingebouwd in de software of hierdoor gegenereerd zijn) behoren toe aan het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP, dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud en de bijbehorende diensten bezit, ongeacht of deze rechten zijn geregistreerd of niet.

Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP bezit ook de handelsmerken MORGAN PHILIPS®, MORGAN PHILIPS: THE JOB FINDER®, MORGAN PHILIPS: THE DIGITAL HEAD HUNTING®.

De Website is bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker, met een niet-commercieel doel. Elk gebruik van de inhoud van de Website, de bijbehorende diensten of de handelsmerken buiten dit persoonlijk en privégebruik vereist een schriftelijke en voorafgaande toestemming van het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP (contact: contact@morganphilips.com).

 

Gebruik van de website:

De Gebruiker verbindt zich ertoe de website op verantwoorde wijze te gebruiken en geen inbreuk te maken op de rechten van de bedrijven van de MORGAN PHILIPS GROUP of van hun klanten en hen niet te schaden. De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe i) de reputatie van de MORGAN PHILIPS GROUP, een van hun klanten of een derde partij niet te beschadigen, te besmeuren, te beledigen, te tergen of te bedreigen en ii) geen apparaat, subroutine of software te gebruiken die de goede werking van de Website kan bedreigen.

 

Links naar of van andere sites:

De Website kan links bevatten naar externe Websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van deze sites en het gebruik ervan door de Gebruiker. Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP machtigt de creatie van een hyperlink naar de Website, zonder kader, naar het adres van de startpagina van de Website. Voor elke andere link is er een voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP vereist (contact: contact@morganphilips.com).

 

Garanties met betrekking tot het gebruik van de Website:

Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP en de bedrijven van de MORGAN PHILIPS GROUP stellen alles in het werk om de goede werking van de Website en de kwaliteit van de informatie op de Website te waarborgen. Ze zijn echter niet verplicht om een specifiek resultaat te bereiken. Bijgevolg kunnen het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP en de bedrijven van de MORGAN PHILIPS GROUP geen garanties of waarborgen bieden met betrekking tot de verstrekte informatie en kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld voor i) enig verlies of schade, direct of indirect, tastbaar of ontastbaar, als gevolg van het gebruik van de Website of van de informatie die op de Website wordt weergegeven, alsmede ii) enig verlies van feitelijke of verwachte inkomsten of winsten, commercieel verlies, verlies van klanten of omzet, schade aan de reputatie of het imago van het merk en verlies of ontvreemding van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.

Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP streeft ernaar de Website up-to-date te houden, maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die op de Website wordt verspreid, of de geschiktheid van deze informatie voor het gebruik dat de Gebruiker heeft voorzien. De Gebruiker erkent dat hij als enige aansprakelijk is voor zijn gebruik van deze informatie.

Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP en de bedrijven van de MORGAN PHILIPS GROUP garanderen niet:

– het bestaan of de beschikbaarheid van een aanbod op de Website, de definitieve voorwaarden van een aanbod of de duur ervan;

– dat een klant informatie met betrekking tot de Gebruiker zal opvragen, een vergadering met de Gebruiker zal aanvragen of dat deze hem zal rekruteren of dat de kandidaten beschikbaar zullen zijn of zullen voldoen aan de vereisten van een klant;

– dat een klant zich zal houden aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die mogelijk aan hem zijn doorgegeven;

 

Toegang tot de website:

Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP doet zijn uiterste best om de toegang tot de website te verzekeren. Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website vanwege onderhouds- of verbeteringswerken of om technische redenen die niet aan de Website kunnen worden toegerekend. Het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren.

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie in geval van een geschil met betrekking tot de Website:

De Website wordt ontwikkeld en beheerd door het bedrijf MORGAN PHILIPS GROUP, waarvan de hoofdzetel in Luxemburg is gevestigd. De Website wordt gehost in Luxemburg. Elk geschil met betrekking tot de Website, de raadpleging ervan of het gebruik ervan door de Gebruiker is onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en valt onder de jurisdictie van de Luxemburgse rechtbanken.

 

Andere websites van Morgan Philips :